Bemanning

Een schip is nergens zonder zijn bemanning.
Er is geen beginnen aan zonder al die harde werkers aan boord van onze driemastbark. De bemanning verdient daarom ook een plaatsje in onze ere-galerij!

Kapitein, officieren en matrozenMuzikanten en zangersMuzikantentechniek
ERE-LID


LANDROTTEN!

Voor jullie leggen we hier uit wat de verschillende benamingen zijn voor alle ploeteraars aan boord van ons schip: de bemanning van onze driemastbark is een samengeraapt stelletje jonge en oude zeebonken.
Geronseld voor kost (wat niet altijd te pruimen is) en inwoning (je mag van geluk spreken als je een stromatras tussen de lading kan vinden) en een kleine soldij.
Dat schorremorrie (zoals de "ouwe" ons noemt) moet hard werken aan boord om alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Doen we dat niet dan worden we gekielhaald of gewoon overboord gezet op een onbewoond eiland!
Na gedane arbeid is het dan goed uitrusten onder het genot van een vaatje whiskey en (schunnige) liedjes. Liedjes over vrouwen, havens, kroegen, drank, moppen en meer van dat.


Als eerste en meest belangrijke man aan boord hebben we daar de kapitein, hij is de hoogste in rang en zijn wil is wet! Luister maar naar hem anders krijg je er van langs!
Placeholder Picture Dan zijn daar de scheepsofficieren (en dat zijn lang niet altijd de meest aardige/nette kerels aan boord);
* De 1e stuurman is de baas (aan dek) en zet de dekploeg (bootsman en matrozen) aan het werk. Hij heeft ook de lading onder zijn beheer. Wanneer de kapitein niet langer het gezag kan voeren (omdat hij weer eens laveloos is) zal de 1e stuurman optreden als zijn vervanger. De 1e stuurman is de man aan het roer, hij bepaalt de koers van het schip.
* De 2e stuurman maakt de reisvoorbereiding en moet de bestemming in de gaten houden. Aan boord is hij de man die de zeekaarten leest en moet zorgen voor de veiligheid van alle hens.
* Soms -als we langere reizen maken (naar de Oost onder de vlag van de O.I.C. of naar de West W.I.C.) vaart er nog een 3e en (nog erger:) een 4e stuurman mee (hun eten en drinken gaat van onze ratsoenen af, dus zijn we niet zo aardig tegen ze). Deze vervangen de 1e en 2e stuurman als deze niet in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren. (ja, dus ook onder andere weer teveel jajem)
*De bootsman is de baas over de matrozen en lichtmatrozen. Hij krijgt zijn bevelen van 1e stuurman en hij gaat over, onder andere, het onderhoud van het schip. Dus als we naar de haaien gaan is hij de gebeten (zee-)hond!
* De Kwartiermeester, zet ons aan het werk: zo moeten wij de schuit schilderen en het onderhoud doen, het afmeren, trossen leggen, slepen en bevoorraden. We moeten hem dus te vriend houden als we een extra slokkie of een beschuit willen ritselen.
* Matrozen, (dat zijn wij dus) horen tot het zogenoemde lagere scheepsvolk. Voor alle werkjes (meestal dus de rotklussen)
* Een lichtmatroos is een matroos die werkt als assistent van de bootsman en kwartiermeester en verzorgt de gasten. Deze rang hebben wij niet aan boord omdat wij allemaal onze gasten vermaken.
* De Deksman, dit is een naam voor een ongeschoolde hulp aan boord. Hij is de laagste in rang van allemaal en vaak de klos om de rotklussen van de matrozen op te knappen (tegen betaling van een slok rum of kwart beschuit uiteraard)


Direct op weg naar:


welkom koor shantys
bemanning foto cd's
agenda leden


Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden Shantykoor Windstilte Vleuten - De Meern