• De bemanning is het personeel van een vaartuig. Het is de groep mensen die aan boord werken van een schip voor het bemannen van alle noodzakelijke werkzaamheden aan een schip, zoals de kapitein hij is de hoogste in rang aan boord en zijn wil is wet!
  Verder zijn daar nog de scheepsofficieren;
  * De 1e stuurman is aan dek de chef van dienst en is dus verantwoordelijk voor het aansturen van de dekploeg (bootsman en matrozen) en heeft de lading onder zijn beheer. Wanneer de kapitein niet langer het gezag kan voeren zal de 1e stuurman optreden als plaatsvervangend kapitein. Hij is de man aan het roer, die hiermee de koers van het schip kon bepalen.
  * De 2e stuurman heeft de verantwoordelijkheid over het maken van de reisvoorbereiding, het corrigeren van de zeekaarten en het onderhoud van de navigatie-instrumenten plus de veilgheid aan boord.
  * Soms -op langere reizen- waren er nog een 3e en 4e stuurman aanwezig. Deze vervingen de 1e en 2e stuurman als deze niet in staat waren hun werkzaamheden uit te voeren.
  *De bootsman heeft de leiding over de matrozen en lichtmatrozen. Hij krijgt zijn instructies van de eerste stuurman en onder diens leiding is hij verantwoordelijk voor, onder andere, het onderhoud van het schip.
  * De Kwartiermeester, houdt zich bezig met of houdt toezicht op het schilderen en het onderhoud van het schip, het afmeren, trossen leggen, slepen en bevoorraden.
  * Matrozen, behoren tot het zogenoemde ongegradueerde personeel. Voor alle voorkomende werkzaamheden (meestal rotklussen)
  + Een lichtmatroos is een matroos die werkt als assistent van de bootsman en kwartiermeester. Hij zorgt voor de veiligheid van de gasten, maar verricht ook benedendeks huishoudelijke taken. Een lichtmatroos is op de deksman na de laagste in hiƫrarchie.
  * De Deksman, dit is een naam voor een ongeschoolde hulp aan boord.

  De term bemanning is oorspronkelijk afkomstig uit de scheepvaart. Soms wordt ook wel de Engelstalige benaming crew of het Franstalige equipage gebruikt. Andere (verouderde) termen zijn scheepsvolk, schepelingen, manschap en hens ("alle hens aan dek").
 • De bemanning van


  Kapitein, officieren en matrozen: (zangers)  Muzikanten & zangers


  speelt de banjo-guitaar

  speelt de trom

  speelt van alles, o.a.;
  wasbord en stampelouris.

  Muzikanten


  speelt accordeon

  speelt accordeon

  speelt accordeon

  Ondersteuning  bootsman

  web-site